Forsikringer

ForsikringerBorettslagets eiendommer er forsikret i Nemi Forsikring AS med kundenummer 3196534. Polisenummer finnes i forsikringsvilkårene. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig, samt Anticimex skadedyrforsikring.


Se forsikringsavtale her


Se forsikringsvilkår her


Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden.

Skaden meldes til styret i borettslaget via epost styret@h4b.no eller i styrets postkasse i H4.

Styret melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Egenandelen er differensiert og fremgår av de gjeldene forsikringsvilkår. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.