Eldre arkiv

Nyhetsarkiv eldre5.oktober 2016

Oppslag om uønsket besøk i borettslaget

Etter at vi har fått på plass nytt nøkkelsystem er det ikke observert noe tyveri fra bodene i H4B –

MEN, uvedkommende har kommet seg inn i bygningen og det har vært tyveri og uønsket adferd i boligområdet.

Vær påpasselig slik at porter og dører ikke står åpne. Når du kjører ut/inn i garasjen, vent til garasjeporten går igjen før du kjører vekk. Vi håper alle kan være med og ta vare på våre verdier.

Se oppslaget


29.september 2016

Info om pris og fakturering av kodebrikker

Se info


22.september 2016

Nye retningslinjer for garasjeportåpner

Vi har fått problemer med å programmere opp alternativ portåpner til Garasjeport. Derfor er info om garasjeportåpner endret.

Se "Garasjeportåpner" under fanen "Info fra A til Å"


27.august 2016

Det nye låsesystemet

Da ser det endelig ut som om at barnesykdommene er behandlet. Systemet er nå feilsøkt og rettet opp. Endringer er blitt implementert slik at systemet nå er slik det skal være.

For den enkelte bruker er følgende viktig.:

Når man benytter hovedleser vil brikken bli omprogrammert. Dersom det er lenge siden hovedleser er benyttet vil brikken miste tilgang til boder og kjeller.

Får å få tilbake rettigheten til å låse opp disse offlinelåsene må man ha brukt hovedleser i det siste.

../styret


28.juli 2016

Sommeroppdatering fra Sundtkvartalet

Se linken her


11.juli 2016

Eiendomsskatt for Heimdalsgata 4 borettslag.

I dag fikk styret informasjon om status på eiendomsskatten for Heimdalsgata 4 borettslag.

Resultatet av behandlingen viser at ingen av beboerne vil bli belastet med eiendomsskatt for året 2015 med bakgrunn av sin andel av borettslaget.


Arbeidet med det nye låssystemet nærmer seg avslutning. Vi forsøker å få på plass de siste låsene i morgen 12.07.2016. Og håper at overgangen til det nye systemet går godt for alle beboerne.

 

6.juli 2016

Nytt innlegg fra Sundtkvartalet.

Arbeid i sommerferien


Parkeringsplass nr.19 til leie

Se beboerforum


1.juli 2016

Det nye låssystemet, info om "off-line" dørlås

Se vedlagte oppslag


15.juni 2016

Heisen i Heimdalsgate nummer 8.

Vi beklager at denne er i ustand. Dørmotoren har røket. Montøren har forsøkt å reparer den, men det lot seg dessverre ikke gjøre. Ny motor bestilt av Thyssen heis. Den kommer høyst sannsynlig på tors/fre.

Beklager ulempen dette medfører!


Ny rentereduksjon på fellesgjelden

Vi har nå 1,95 % rente på fellesgjelden


Sommerfesten på lørdag

God mat og glade menesker! Se bilder i margen


9.juni 2016

Årets store sommerfest nå på lørdag 11.juni

En flott mulighet til å bli kjent med dine naboer og med-beboere.

I hyggelige omgivelser nede i gården med grillmat og salat og hva du tar med som drikke!

Vi har plass til flere deltagere og husk alle påmeldte blir med i trekning av 4 flaxlodd og en flaske vin.

Ta med litt godt humør og meld deg på her så ses vi på lørdag kl. 18:00


Big summer party this Saturday 11th June

A great opportunity to get to know your neighbors and fellow residents.

In pleasant surroundings in the yard with barbecue and salad and what you bring to drink!

We can accommodate more participants and remember all participants join the draw of 4 "flax-lodd" and a bottle of wine.

Bring some good mood and sign up here so we'll see on Saturday. 6:00 p.m.


9.juni 2016

Info om ringeapparatene og portåpner

Firmaet som skiftet ut ringeapparatene våre er i gang med ulike oppdrag for borettslaget.

I den forbindelse tilbyr de beboere som ønsker det, å installere video fra ringeklokken til portåpner.

Det er mange beboere som har slike og de er fornøyd med systemet.

Tilbudet lyder på kr. 3.500,- pr leilighet og innenfor ca 2 uker mens firmaet har engasjement her.

Tilbudet forutsetter også at flere velger å kjøpe systemet.


Interesserte kan melde fra til styret@h4b.no


31.mai 2016

En korrigering til siste innlegg om felleskostnader

E-post adressene er endret!


30.mai 2016

Felleskostnader juni 2016

Ved en inkurie har det blitt sendt ut to krav for felleskostnader for juni til enkelte andelseiere.


Det er kravet som inkluderer avregning fjernvarme som skal betales. Se tidligere sendt skriv vedrørende avregningen.

Hvis De har betalt inn begge eller er usikker om riktig krav er betalt, kan OBOS kontaktes via e-post harris.khan@obos.no eller humma.mahmood@obos.no, eller telefon 02333.


Vi beklager for ulempen dette medfører!


Med vennlig hilsen

OBOS Eiendomsforvaltning AS


23.5 2016

Styret har forhandlet frem en ny forsikringsavtale for eiendomsmassen med

Nemi Forsikring AS. Forsikringen er gyldig fra 6.juni. Mer info under fanen Info fra A til Å


20.mai 2016

Vi minner om Container til farlig avfall settes ut den 23. til 30.mai

Les her hvordan de skal brukes

Her er litt info fra Oslo kommune om gjenvinning etc.


18.mai 2016

Varsel om vannavstengning varmtvann fredag 20.mai.

Det vil bli vedlikehold på vårt varmtvannsanlegg fra kl. 09:00 til kl. 15:00 den 20. mai.

Kaldtvann kan virke, men ta av vann til forbruk. Vannforsyningen anses som ute av drift i perioden.

Les denne viktige info fra rørleggeren.


8.mai 2016

Invitasjon til årets sommerfest i bakgården er lagt ut

Se den her!

Du kan også melde din interesse til festkomite@h4b.no


29.april 2016

Vi har hatt tyver i bodene våre

Vi har i den siste uken hatt flere innbrudd i bodene. Blant stjålne effekter er lett salgbare verdier som bla. sykler.

Dette er tyver som har tilgang til våre systemnøkler siden hoveddørene ikke er brutt opp.

Styret har satt i gang strakstiltak for å få noen enkle og ikke for kostbare sikringstiltak på plass i løpet av neste uke.

Vær årvåkne og meld ifra om ukjente som snoker i nærområdet.

Det har blitt funnet etterlatenskaper etter narkomane, som sprøyter og annet brukerutstyr.

Pass på å ikke slipp ukjente inn i bakgården, garasjen eller i oppgangene.

Hilsen styret


27.april 2016

Årsmøte ble avholdt tirsdag 26.april

Se protokoll her


27.april 2016

Hafslund har vedlikehold på fjernvarmen i vårt område

Hafslund fjernvarme varsler planlagt vedlikehold på varmeanlegg i området vårt  fra torsdag 28 april kl. 21:00 til fredag 29 april klokken 06:00. Varme-forsyning vil bli avstengt i forbindelse med dette arbeidet.


19.april 2016

Årsberetning og innkalling til årsmøte

Se årsberetningen her


19.april 2016

Vi setter ut Container til farlig avfall den 23. til 30.mai

Les her hvordan de skal brukes

Her er litt info fra Oslo kommune om gjenvinning etc.


18.april 2016

Eiendomsskatt på leiligheter i borettslaget.

For boliger med ligningsverdi, vil det normalt være ligningsverdien som legges til grunn for beregning av eiendomsskatten. I praksis vil dette si at boligen må ha en ligningsverdi på over kr 1 250 000 for at det skal bli utskrevet eiendomsskatt på den.


Når det gjelder borettslag, er det borettslaget som er eier, og vil formelt være ansvarlig for at eventuell utskrevet eiendomsskatt vil bli uskrevet. Her vil det også være slik at for at en leilighet skal få eiendomsskatt, må ligningsverdien være over kr 1 250 000. Borettslaget vil være ansvarlig for at eventuell eiendomsskatt blir betalt.


Eiendomsskattekontoret vil sende en spesifisert oversikt til forretningsfører over hvilke boligenheter som eventuelt vil bli belastet med eiendomsskatt.


Styret håper at dette har vært oppklarende.


Kan også lese dette fra Osloby


6.april 2016

Vi rydder opp i sykkelparkeringene!

Etterlatte sykler blir fjernet 15.april. Se oppslaget her.


4.april 2016

Årsmøtet den 26.april 2016

Borettslaget søker kandidater til styre- og varamedlemmer.

Vi oppfordrer spesielt beboere fra H4 og H8 om å ta kontakt.

Se oppslaget her.

Ta kontakt med valgkomite1 eller valgkomite2 for mer informasjon.

Bli med å forvalte felles verdier!


20.mars 2016

Sundtkvartalet, arbeid i påsken.


18.mars 2016

Fornyet info om nøkler etc.

Gode råd om våre systemnøkler.

Se under menyen "Info fra A til Å" - Nøkler


1.mars 2016

Nattarbeide i Sundtkvartalet

Nattarbeid i perioden 7. - 11. mars


19.februar 2016

Problemene med avtrekk fra kjøkkenviftene

Etter lang tids frustrasjon rundt avtrekkene fra kjøkkenviftene planlegges det følgende:

Det vil bli en stans i ventilasjon og avtrekk i Heimdalsgata 10 noen timer på formiddagen tirsdag 23.februar.

Arbeidet vil foregå i teknisk rom i kjelleren.


Arbeids som utføres:

1  Åpne anlegget.

2  Vurdere kryssveksler og, ventillasjonsvifter for å vurdere om anlegget må ha større rengjøring eller om

    vi kan få rengjort anlegget med vann på stedet.

3  Om det er teknisk mulig vil  anlegget bli justert i henhold til innkjørte verdier ved oppstart.


Dersom anlegget er i dårlig forfatning vil det planlegges arbeid med å få det i en bedre forfatning enn det er i  dag. Etter denne gjennomgangen vil det bli gjennomført rengjøring og inspeksjon av ventilasjonsanlegg i Heimdalsgata 4 og 8. Tidspunkter kommer vi tilbake med. Her vil driftsstansen være betydelig kortere for de berørte.


16.februar 2016

Bøtter med strøsand er plassert i hvert søppelrom

se "Info fra A til Å" Strøsand2.februar 2016

Sundtkvartalet.

Nattarbeid i perioden 8. - 10. februar


19.januar 2016

Litt oppdatering

Fra byggingen i Sundtkvartalet

Garasjeplasser

Det er stadig ledige garasjeplasser til leie. Se Beboerforum


11.januar 2016

Fjernvarmeanlegget

Det har vært problemer med fellesvarmeanlegget i fra torsdag 7 januar 2016. Årsak kan være flere ting. Temperaturen fra Hafslund er mye lavere en det de garanterer. Vi har fått gjentatte utfall av sirkulasjonspumpene som sirkulerer varmt vann til radiatoren. Disse har blitt startet manuelt for å få varmen inn i leilighetene. I dag (11.01.2016) kommer Hafslund på en inspeksjon og overhaling av sitt anlegg. I morgen kommer pumpeeksperter for å ta seg av sirkulasjonspumpene. Da håper jeg at alt kan bli bedre. Samtidig arbeider vi bevisst for å få  løst opp de problemene vi har hatt med varmeanlegget fra installasjonen.


8.januar 2016

Feil på fjernvarmen

I går ettermiddag falt fjernvarmen ut, men styret tok hurtig tak i saken og allerede kl. 18:00 fikk vi orden på anlegget igjen. Årsak kjenner vi ikke til, men det kan ha vært urolig drift hos Hafslund som har slått ut vårt anlegg. Styret ber selskapet om å forklare situasjonen.


24.desember 2015

Styret ønsker alle beboere en riktig god jul


8.desember 2015

Styret informerer

Vi har hatt innbrudd i noen boder i senere tid og styret ber derfor all beboere om å ta ansvar for at dører og porter inn til fellesområdene er lukket og låst til enhver tid.


2.desember 2015

Melding fra styret

Vi har noen steder hvor det er feil på belysningen.

Det er ganske dyrt å få en elektriker til å bare bytte en lampe, så nå har vi samlet sammen 5 lamper som er ødelagte og de blir byttet på fredag.

Meld fra til styret@h4b.no eller vedlikehold@h4b.no om du ser noen lamper som bør skiftes.

 

Elektriker kommer førstkommende fredag midt på dagen.


30.november 2015

Arbeidet med å få varmeanlegget i orden fortsetter.

I dag ble varmesentralen inspisert og justert for å få den til å virker slik den skal.


Siste nytt fra Sundtkvartalet

Fasademontasje, taktekking og BREEAM sertifikat


27.november 2015

Dørlåsen til boder er fikset.


26.november 2015

Garasjeplass nr.40 til leie

Se beboerforum


24.november 2015

Ny rente på felleslånet til borettslaget

Renten er redusert fra 2,5% til 2,2%!


23.november 2015

Fjernvarmenettet - radiatorer

Hvis noe skal bli gjort må styret ha tilbakemelding!

Les oppslaget her


19.november 2015

Dørlåsen til boder

Det vil ta ca 1 uke før låsen er fikset.


17.november 2015

Problemer med dørlåsen til boder

Dørlås på den ene døren inn til boder i Heimdalsgata 10A er gått i stykker.

Reparasjon vil bli bestilt umiddelbart i kveld. 17.11.2015.

/styret


14.november 2015

Styret informerer

Styret vil informere borettslag og sameie om at det er installert automatisk (bevegelsesaktivert) lysanlegg I garasje og på søppelrom. Vi håper at dette blir en løsning som faller I smak.


Se også Hva skjer i vårt nærområdet


31.oktober 2015

God helg

Siste nytt fra Sundtkvartalet

og

Dette skjer i vårt nærområde i helga


2.oktober 2015

Informasjon fra styret om "Lynet" bredbånd

Se info her


24.september 2015

Lynet internettforbindelse har problemer i dag

Det er noe med en kabel som er skadet og foreløpig prognose for ferdigstillelse er ca. kl.17:00

 

Midlertidig stans i fjernvarmeleveransen fra Hafslund

Styret har sendt en klage til Hafslund om maglende informasjon.


19.september 2015

Styret informerer

Vi liker alle at det er rent og pent der vi bor og har våre eiendeler. Vær vennlige og hjelp oss med det.


Styret registrerer at det blir satt igjen gjenstander forskjellige steder på fellesområdene.

Dette er ikke tillatt på grunn av ulike bestemmelser. I følge våre husordensregler er den enkelte beboer som setter igjen gjenstander økonomisk ansvarlig for kostnadene ved avhending.

I første omgang vil gjenstander plassert på fellesområdene i bodene bli fjernet i løpet av neste uke. (uke 39).

Dersom noen har gjenstander plassert på fellesarealene som dere ønsker å beholde så må disse plasseres inn i boden.


18.september 2015

Det er ikke så mye aktivitet i borettslaget for tiden, men

Dette skjer i vårt nærområde i helga

Og vi kan lese

Siste nytt fra Sundtkvartalet


8.september 2015

Parkeringsplass til leie

Se "beboerforum"


Husk også "Farlig Avfall" kontainere er satt ut i dag!

Foreløpig står de ute ved siden av inngangen til 4 - 8


24.august 2015

Farlig avfall - Påminnelse!

Det vil bli satt ut  beholdere for farlig avfall og småelektrisk fra tirsdag 8. til mandag 14. September.

Beholderene vil stå i søppelrommene hvor beboere kan benytte anledningen til å kvitte seg med farlig avfall.

Hva er farlig avfall? se oversikten her!


20.august 2015

Ny rente på lånet til borettslaget

Renten blir redusert fra 2,65% til 2,5% om en uke!


14.august 2015

Ønsker dere alle en god helg.

/styret

Sundtkvartalet

Vi har forsøkt å få noen svar fra utbygger angående hvem som blir leietakere i det nye bygget  (Sundkvartalet).

Det eneste som de sier er klart er Skanska Norge og Manpower som skal inn. Det vil bli noe næring, men ingenting er klart.

http://sundtkvartaletblogg.skanska.no/


Det er høstens første "Bondens Marked" i Birkelunden på lørdag.

Les om Bondens Marked - kortreist mat


Garasjeplasser til leie

se "Beboerforum"


11.august 2015

Sundtkvartalet skal ha beredskapsøvelse i morgen.

Se bloggen her


31.juli 2015

En liten informasjon til alle i Heimdalsgata 4 borettslag.

Det er nå mellom en og to måneder til vår nye avtale med GET iverksettes. Så om dere ønsker å avvikle eventuell internett forbindelse gjennom Lynet så har dere en kontrakt som løper 1 måned fra oppsigelse. Lynet ønske å levere til oss over det nettet de har, og det er opp til den enkelte beboer å fortsette å benytte Lynet. Jeg har selv vært tilknyttet Lynet og de har hatt en god oppe-tid og gitt meg det jeg har betalt for.


En ubehagelig hendelse.

Det har kommet uvedkommende inn i borettslaget.  En bil i garasjen har fått knust en rute.  Derfor er det viktig at vi alle følger nøye med at uvedkommende ikke får komme inn.

Mvh. Styret


3.juli 2015

Nøkler mistet! (fra 17.juni)

På vei inn fra garasjen fant jeg i dag nøklene mine hengende på et brannslukningsapperat! Så de er nå i god behold. En stor takk til den som hang den opp. Takk for hjelpen! Hilsen Martin!


26.juni 2015

Hei, Ønsker alle god helg.

Det er morsomt å lese i The Telegraf sin reiseguide om nabolaget vårt.

«The world's most 'hipster' neighbourhoods» dette er sammen med andre kjente steder/ byer som New York, Los Angeles, Berlin, Barcelona, Tokyo, London,  med flere både kjente og ikke like kjente.

Hilsen Styret / Tore Hartmann

Gå inn på linken og les


Se også det siste innlegget fra Sundtkvartalet


19.juni 2015

Vi går inn i en ny helg med knall vær. Styret ønsker dere alle en god helg!

Her er også en facebook siden over ting som skjer i vårt nærområde:

https://www.facebook.com/RocknrollaGrunerlokka?fref=ts


Her kan du lese litt nærhistorie av Tore Hartmann: Aker Herredsbygning.


17.juni 2015

Nøkler mistet i Garasjen eller i H8

Se beboerforum


11.juni 2015

Farlig avfall

Det vil bli satt ut  beholdere for farlig avfall og småelektrisk fra tirsdag 8 september til mandag 14 September i søppelrommene hvor beboere kan benytte anledningen til å kvitte seg med farlig avfall.

Hva er farlig avfall? se oversikten her!


5.juni 2015

Sundtkvartalet har lagt ut et nytt innlegg, 'Bygget vokser'

Du kan lese siste innlegg her


2.juni 2015

Ny garasjeplass til leie

Se beboerforum


27.mai 2015

Treplatting til balkong gis bort!

Se beboerforum


21.mai 2015

Ny avtale med GET om tv- og internettsignaler

Se styrets vedtak her!


18.mai 2015

Borettslaget har mottatt ny bolignummerering for Heimdalsgata 10A.

Disse blir fordelt ut til den enkelte leilighet i disse dager.

Vær imidlertid oppmerksom på at det har vært feil i tidligere nummering slik at nytt nummer ikke er tilsvarende gammelt nummer.


16.mai 2015

Dette skjer i Oslo 17. mai


Garsjeplass til leie!

Se Beboerforum


4.mai 2015

Generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag er avholdt

Se protokoll her


30.april 2015

1. mai er arbeidernes dag, og mange skal gå i tog. Men det skjer også mye annet i Oslo i helgen.

10 tips for helgen

Eller

Hva skjer på Grünerløkka


24.april 2015

Siste nytt fra Sundtkvartalet


23.april 2015

Velkommen til generalforsamling.

Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag avholdes

onsdag 29. april 2015 kl. 18.00 hos OBOS, Hammersborg Torg 1


Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014.

Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på

generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det

styret som skal forvalte våre verdier i borettslaget det kommende året.

Se innkalling og årsberetning her


17.april 2015

Ønsker dere alle en god helg og legger ved litt informasjon om tomten og byggene som har vært på vår tomt de siste årene.

Se litt tomtehistorie her

Siste nytt fra Sundtkvartalet med bilder

Nytt fra Sundtkvartalet


13.april 2015

Innmeldte ”synlige feil og mangler” i forbindelse med internkontrollen 2013/2014

Les rapporten her


8.april 2015

Ny rente på lånet til borettslaget

Renten er redusert fra 3% til 2,65%


27.mars 2015

God påske

Oppdateringer fra Sundtkvartalet

Hva skjer på Grünerløkka


26.mars 2015

Garasjeplass til salgs, Prisantydning senket.

Se Beboerforum


12.mars 2015

Borettslaget søker nye medlemmer til styret

Vi søker kandidater til: styreleder, styremedlem og varamedlemmer

som ønsker å være med å forvalte felles verdier.

Se oppslaget her


7.mars 2015

God helg

Hva skjer på grunerløkka

En ny milepel er nådd i Sundtkvartalet


27.februar 2015

Det er ny helg, og det skjer mye på Grünerløkka. Se her

Ellers litt fra det historiske rundt oss.

Schous Brygger ble i 1873 lagt til et nybygd anlegg på Schousløkken i Trondheimsveien 2. Schous Bryggeri overtok Foss Bryggeri i 1917 da Foss Bryggeri ikke fikk råvarer fra Tyskland under Første Verdenskrig. I 1962 gikk Schous Bryggeri sammen med Frydenlund Bryggerier til De sammensluttede bryggerier. Selskapene fusjonerte i 1977 med navnet Frydenlund Schous Bryggeri. I 1978 ble selskapet overtatt av Nora Industrier som også eide Ringnes Bryggeri og Nora Mineralvann. Schous Bryggeri var landets eldste eksisterende bryggeri da virksomheten ble avviklet 1981.

I dag er de gamle byggen  der bryggeriet lå i er i større grad vernet av byantikvaren, så er det bygget en del nytt med leiligheter og næring.

 

Hilsen Styret


20.februar 2015

Hei, vi ønsker dere god helg! 

Det er mye som skjer i helgen på Grunerløkka

Hilsen Styret


10.februar 2015

Kalibrering av målere for fjernvarmeforbruk

Vi har utført individuell måling i litt over en måned nå. For å sikkerstille at verdiene er korrekte skal vi nå gjøre en kalibrering av målehodene. Da må Brunata ha tilgang til alle leilighetene. Det skal gjøres en avlesning med et måleinstrument så installatøren må ha tilgang til alle radiatorer.


Kontrollen vil skje etter klokken 17:00 og fordeles på disse datoer:


Heimdalsgata 4 – 24/2/2015

Heimdalsgata 8 – 26/2/2015

Heimdalsgata 10 – 3/3/2015


Kan du ikke være hjemme fra klokken 17 den aktuelle dagen kan nøkkel overleveres til styreleder Jørgen Indset.


Dersom nytt oppmøte må avtales vil andelseier faktureres 1000 kr.

Les oppslaget her


10.februar 2015

Garasjeplass til salgs!

Se beboerforum


God helg

Sjekk linken for å finne ut hva som skjer i vårt område i helgen og dagene fremover.

Aktiviteter i nabolaget


Skanska har lagt ut en ny oppdatering om fremdriften av byggevirksomheten i Sundtkvartalet

Oppdatering fra Sundtkvartalet


 5.februar 2015

ADRESSEVEDTAK - LAKKEGATA 56

Adressevedtak fra kommunen

Kart over kvartalet

Plantegninger med bolignummer


30.januar 2015

Viktig info om ventilasjon i H8

Les oppslaget her


15.januar 2015

Garsjeplass til leie!

Se beboerforum


20.desember 2014

God helg!

Skanska har lagt ut en siste oppdatering før jul

http://sundtkvartaletblogg.skanska.no/

med mange bilder fra utviklingen på byggeplassen.


Det er mye som foregår i vårt nabolag i helgen, sjekk linken nedenfor

http://www.visitoslo.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/omraader/grunerlokka/hva-skjer/


12.desember 2014

Hei, Vi ønsker dere alle en god helg.

Litt nytt om Sundtkvartalet. Dette har kommet fra utbygger:

Det er ikke avklart hvem som skal inn i første etasje men de ser for seg utadrettet virksomhet.

F.eks cafe, butikk, frisør, treningssenter el.l.

http://sundtkvartaletblogg.skanska.no/

 

På lørdag er det siste bondensmarked for året i Birkelunden. Starter lørdag kl 11.00


5.desember 2014

Hei og god helg

Takk til alle som møtte opp på beboermøte vårt.

Om dere ønsker å følge med på hva som skjer på nabotomten kan dere gå inn på: http://sundtkvartaletblogg.skanska.no/ De legger ut info flere ganger i uken.

Til søndag er det også mange butikker som begynner med søndagsåpent før jul.

Hilsen styret


3.desember 2014

OPPSAMLINGSHEAT, montering av varmemålere

11. desember vil vi få montert målere i de leiligheter som vi ikke rakk over i første runde.

Mer informasjon blir sendt ut til de enkelte.


24.november 2014

Varsel om adresseendring Lakkegata 56

Lakkegata 56 blir Heimdalsgata 10 A, og postnummeret blir 0561

Se dokumentet fra Plan & Bygningsetaten


21.november 2014

God helg alle sammen.

Det er mye som skjer i vårt nagolag denne helgen.

Sjekk Vistit Oslo.com eller linken nedenfor.

 http://www.visitoslo.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/omraader/grunerlokka/hva-skjer/

Videre med litt historie fra vårt nærområde..

Olaf Ryes plass har navn etter general Rye. Den var en åpen løkke til langt ut i 1880-årene. Løkka ble kjøpt av kommunen fra familien Grüner for 10 000 kroner i 1883. Etterhvert ble det anlagt en smal gatestump på skrå fra Markveien til Thorvald Meyers gate med holdeplass for hest og vogn på midten av plassen. Omkring 1890 fikk plassen spaserganger, fontener og monument over Eilert Sundt. Vognmennene ble henvist til hjørnet av plassen ved krysset Markveien – Sofienberggata. Gaten på skrå gjennom Olaf Ryes plass var kjørevei helt fram til siste halvdel av 1930-årene.


21.november 2014

OBS! Endring i dato for installasjon!!

Fremdriftsplan for installasjon av varmemålere i Heimdalsgata 4 borettslag ble forskøvet, men ikke oppdatert på hjemmesiden.

Sent, men godt, her er hele planen.


19.november 2014

Beboermøte

På siste generalforsamling var det et ønske om beboermøte.

Derfor vil vi den 2 desember ha møte kl 18.30-20.00 på Anker Hotel, Storgata 55.

Se oppslaget her!


14.november 2014

God Helg

Det skjer mye på Grünerløkka i helgen, se linken under for helgens program.

http://www.visitoslo.com/no/aktiviteter-og-attraksjoner/omraader/grunerlokka/hva-skjer/

Litt lokal historie:

Grünerløkka ligger langs Akerselva. Grünerløkka fikk sitt navn etter myntmester Friedrich Grüner som kjøpte Nedre Foss Mølle i 1672 av kong Christian V. Ved byutvidelsen i 1858 ble Grünerløkka lagt inn under Christiania og det ble innført murtvang ved oppføring av hus. Umiddelbart før byutvidelsen ble det reist en forstad av rimelige trehus her.


12.november 2014

Kildesortering i Oslo

Nytt punkt under "Info fra A til Å" Kildesortering


11.november 2014

Indikativ fremdriftsplan installasjon av varmemålere.

Siste leiligheter i Lakkegata 56

Installasjon av varmemålere 19.november. Kan du ikke selv være hjemme kan nøkkel overlates til styret. Alle radiatorer skal være lett tilgjengelig for montør!

Les siste oppslag


10.november 2014

Indikativ fremdriftsplan installasjon av varmemålere.

Heimdalsgata 8 og start på Lakkegata 56

Installasjon av varmemålere påbegynnes 18. november. Kan du ikke selv være hjemme kan nøkkel overlates til styret. Alle radiatorer skal være lett tilgjengelig for montør!

Les siste oppslag


7.november 2014

Indikativ fremdriftsplan installasjon av varmemålere.

Installasjon av varmemålere påbegynnes 17. november. Kan du ikke selv være hjemme kan nøkkel overlates til styret. Alle radiatorer skal være lett tilgjengelig for montør!

Les oppslaget

Mer info om ytterligere fremdrift kommer senere.


31.oktober 2014

Renten på fellesgjeld

Styret har reforhandlet renten på lånet. Ny nominell rente, 3,35 % fra 1.1.2015


31.oktober 2014

Varmemålere

Borettslaget vil i november installere målere på alle radiatorer for individuell måling av forbruk.

I forbindelse med arbeidet må vi ha tilgang til din leilighet. Vi kommer tilbake med dato for installasjon.


Tre gode grunner til individuell måling med fordelingsregnskap

Her får du 3 gode grunner til å innføre individuell varmemåling med fordelingsregnskap.


Rettferdig fordeling

I mange fler-familiehus med sentral oppvarming fordeles eiendommens totale oppvarmingsutgifter ofte etter størrelsen på leilighetene, uavhengig av forbruket av varme og vann i den enkelte leilighet. En enslig beboer vil da betale like mye som en familie på fire – fem eller flere i en tilsvarende leilighet i samme eiendom. Med individuell måling med fordelingsregnskap betaler hver leilighet bare for sin egen andel av totalforbruket.


Spare penger

Når kostnadene for det individuelle forbruket ikke synliggjøres og ikke merkes på lommeboken til den enkelte, vil totalforbruket i eiendommen ofte være langt større enn nødvendig. Det koster å la det varme vannet renne eller å ha vinduet på gløtt mens radiatoren står på for fullt. En individuell forbruksavregning bidrar til en bevisstgjøring omkring eget forbruk som i sin tur kommer hele eiendommen til gode. Med individuell måling med fordelingsregnskap ser vi besparelser på mellom 10 - 40 %.


Spare energi

Å spare energi er nødvendig for miljøet. Det finnes mange gode praktiske tiltak for å effektivisere energibruken i boligeiendommer. For eks. etterisolering, men dette krever ofte store investeringer. Med individuell måling med fordelingsregnskap oppnås en varig endring av forbrukeradferden — kanskje en av de største bidragsytere til energieffektivisering og — sparing!


20.oktober 2014

Postkasseskilt

Viktig at alle nå setter opp rett postkasseskilt, det ser mye bedre ut enn slik det er i dag.

Husordensregler § 5.

Postkasseskilt -

Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at postkassen og ringeklokken er utstyrt med

navn på beboer(e) av seksjonen. Kun originale skilt bestemt av styret godtas.

Du finner informasjon under fanen: "INFO FRA A TIL Å"

Bestill postkasseskilt her.


16.oktober 2014

Varmen i radiatorene

Andenæs VVS undersøker fjernvarmeanlegget. Det har ikke holdt høy nok temperatur siste ukene. Effekten skal økes slik at temperatur og sirkulasjon bedres. Oppdatering følger.


6.oktober 2014

Rehabelitering og vedlikehold på hjemmesiden

Hjemmesiden er under utbedring og vil fra tid til annen være utkoblet i korte perioder.

Den nye siden blir lettere å lese og åpner bla. linkene i egne vinduer. Videre har den egen "mobilvisning"

Forslag og kommentarer er som alltid velkommen til: admin@h4b.no


11.september 2014

Garasjeplass til leie.

se "Beboerforum"


11.september 2014

Pass på kjelleren nå skal Midgardsormen testes.

Oslos nye avløpsnett, Midgardsormen, skal testes i neste uke, fra 15. til 19.sep. Kommunen ber beboere og grunneiere langs nedre del av Akerselva om å passe på kjellerne sine i tilfelle flom.

Klikk på linken for flere detaljer.

http://www.osloby.no/nyheter/Pass-pa-kjelleren_-na-skal-Midgardsormen-testes-7699486.html


25.august 2014

Grillfesten i gården lørdag den 23.

"bilde"

Ble en hyggelig opplevelse med god mat og godt drikke.


11.august 2014

Hjemmesiden h4b.no

Hvis du ønsker en e-post når vi poster noe nytt på hjemmesiden, trenger vi din e-post adresse.

Send navn, adresse og e-postadresse til admin@h4b.no

(Dine data blir kun tilgjengelige for administrator)


12.juli 2014

Årets store sommerfest blir 23.august

Se invitasjon


7.juli 2014

Ringeklokkeskilt

På generalforsamlingen 29. april ble det vedtatt at alle navn skal noteres på tablå til porttelefon. Det ble samtidig åpnet for muligheten til å reservere seg, eventuelt velge bort for- eller etternavn. Ønskes endringer meldes dette til styret@h4b.no Endring vil tre i kraft fra 15. august.


3.juli 2014

Solbriller savnet se "Beboerforum"


29.mai 2014

Parkeringsplasser for mopeder.

På siste årsmøte ble det vedtatt å merke opp og leie ut 2 plasser for mopeder.

Disse er nå ferdig merket og leies ut for kr. 250,- i måneden.

Interesserte leietakere skal melde fra til styret innen 6.juni 2014.

Etter dette blir det trukket blant de innmeldte.

Du kan melde din interesse her! eller i styrets postkasse i H4.


21.mai 2014

Vedrørende bruk av bakgård

Sommeren nærmer seg og bakgården vil bli hyppig brukt av store og små. Styret ønsker å minne alle på at omtanke må vises for naboer i borettslaget, og naboer i tilstøtende bygårder. I henhold til ordensreglenes paragraf 1.


§ 1. Hensikt

Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen borettslaget og mellom naboer, i tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr, samt å bevare et enhetlig preg i eiendommen. Vis nødvendig hensyn overfor de øvrige som bor eller oppholder seg i bygget!


Foreldre må holde oppsyn med sine barn og passe på at bruken av bakgård ikke fører til rot og forsøpling.


For at alle skal trives best mulig i bakgården må vi passe på at det ikke blir for mye bråk. Vi ønsker en hyggelig bakgård med aktiviteter for alle.


/styret


21.mai 2014

Protokoll fra årsmøtet.

Hent dokumentet

19.mai 2014

Stikkontakt til El-bil i garasjen.

De som ønsker stikkontakt til elbil i garasjen, bes melde seg nå.

Vi kjører en runde nå og så tar vi en ny runde når det er flere interesserte.

Fint med svar i løpet av kommende uke til: okonomi@h4b.no

Klikk her for mer info.


14.april 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag avholdes tirsdag 29.april 2014 kl. 18:00 hos OBOS Hammersborg Torg 1.

Klikk her for "Innkalling, årsberetning og regnskap"


16.april 2014

Garasjeplasser til leie.

se "Beboerforum"


6.april 2014

Internkontroll (Boenhetene)

Styret viser til brev av 15.november 2013 hvor vi bl.a. ba dere fylle ut og returnere "Skjema for Internkontroll" Dette er gjort etter anbefaling fra Brann- og Redningsetaten.

Det er stadig noen som ikke har gjort det og vi ber om at dere tar dere tid til å fylle ut dette enkle skjemaet og returnere det til styret i postkassen i Heimdalsgata 4.

Skjemaet kan også lastes ned her og sendes som e-post til hms@h4b.no


14.mars 2014

Det skal velges to nye styremedlemmer til styret i borettslaget.

Er du interessert så ta kontakt med valgkomiteen innen 30.mars.

Se oppslaget her.


10.mars 2014

Ordinær generalforsamling 2014

Det vises til Lov om Burettslag § 7-4

”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Heimdalsgata 4 borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 29. april 2014.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2014.


For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at

det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen og at forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak


Forslag sendes til styreleder i Heimdalsgata 4 borettslag

Jørgen Indset, Lakkegata 56, 0187 Oslo


Eller i postkassen til Styret i Heimdalsgata 4-8


Eller styret@h4b.no


13.februar 2014

Problemer med fjernvarmen i borettslaget

Klikk på denne linken for å se problemene: http://www.hafslund.no/fjernvarme/problemer_med_fjernvarmeforsyning/8129


10.februar 2014

Varmtvann i borettslaget

I dag mandag 10.februar vil varmtvannet stenges mellom kl. 09:00- 11:00 fordi anlegget skal repareres.


24.januar 2014

Heisen i Heimdalsgata 4 er defekt. 

Heisen blir ikke satt i drift før mandag 27. januar.

Vi har en lengre tid hatt problemer med heisen i Heimdalsgata 4. Schindler Stahl har ikke hatt mulighet til å utbedre problemet og det ble tatt kontakt med produsenten ThyssenKrupp den 15. januar for at de skal kjøre en fullstendig diagnostikk på heisen. ThyssenKrupp har unnlatt og møte opp, og ble purret igjen i dag 24. januar da heisen igjen stoppet. ThyssenKrupp vil ikke sende tekniker før mandag 27. januar.


20.januar 2014

Avfallshåndtering - Kommentarer fra Renovasjonsetaten.

Vi har fått revisjon på borettslagets håndtering av avfall og kildesortering.

Vi må bli bedre på kildesortering!

Se rapporten her.


14.januar 2014

Problemer med radiatorer

Det har i det siste vært en del problemer med radiatorene i borettslaget. I den anledning setter vi pris på om berørte beboere sender en mail med navn, adresse, leilighetsnummer, telefonnummer og en beskrivelse av problemet til vedlikehold@h4b.no, hvis ikke dette allerede er gjort.

Videre trenger Andenes VVS (de som skal ordne radiatorene) at alle berørte beboere enten overlater (ekstra)nøkkelen sin til dem i en kort periode, eller er hjemme for å slippe dem inn, slik at de kan få lokalisert problemet. (styret formidler kontakt)

Det er en fordel om dette kan gjøres over et så kort tidsrom som mulig, både for borettslaget og for Andenes VVS.


4.desember 2013

HMS Det er tid for internkontroll av boenhetene.

Det er sendt ut skjema for internkontroll, vennligst fyll ut og legg i styrets postkasse.

Skjemaet kan også lastes ned her og sendes som e-post til hms@h4b.no

 

11.november 2013

Radiatorvarme i Heimdalsgata 4 brl.

Andenæs VVS vil denne uken innregulere og gå over kalde radiatorer i borettslaget. Trykket skal da bli korrekt i anlegget.

Skulle du fortsatt erfare kalde radiatorer meldes dette inn til vedlikehold@h4b.no

Radiatorvett:


6.november 2013

Siste om ventilasjonsanlegget i Lakkegata 56.

Deler til reparasjon av ventilasjonsanlegget er bestilt og forventet utbedring er fredag den 8. november.


5.november 2013

Varsel om fjerning av sykler!

Syklene er nå fjernet fra parkeringen. De blir oppbevart frem til fredag 15.november, så hvis det er noen som plutselig savner sykkelen sin er det bare å kontakte styret.


1.november 2013

Siste om ventilasjonsanlegget i Lakkegata 56.

Takstmann engasjert av vårt forsikringsselskap har konstatert at skaden skyldtes uaktsomhet av entreprenør. Årsaken til skaden medfører at vårt forsikringsselskap ikke vil stå for utbedring, og vi må da prøve å få skadevolder til å utbedre skade på ventilasjonsanlegget. Dessverre har dette tatt lenger tid enn det vi har ønsket, men nå ser det ut til at vi vil ha ventilasjonen i drift i løpet av uke 45.

I denne tiden så ønsker vi at dere viser hensyn til dine naboer. Luft sirkulerer mellom leilighetene, og lukter kan være skjemmende for andre.

Vi ber spesielt om at de som røker inne gjør dette utendørs. Røyk kan være spesielt ubehagelig for andre. Dette følger av husordensreglene § 2. Hensynet til øvrige beboere: Enhver beboer plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for andre beboere.


29.oktober 2013

Ventilasjonsanlegget i Lakkegata 56 ble satt ut av drift på grunn av en vannskade, og som resultat ble dette en forsikringssak. 

Takstmann fikk fredag ferdigstilt sin rapport og klarlagt skyldspørsmålet. Nå vil utbedring fortsette for den ansvarliges regning. Vi håper at dette er klart i løpet av uke 44/45.


21.oktober 2013

Avtrekk og ventilasjon i Lakkegata 56 fungerer ikke. Vi jobber med saken.


24.september 2013

Varmevannet er nå tilbake, og vannet vil ikke bli avstengt onsdag 25. september.


23. september 2013

Varsel om stenging av vannet

Tirsdag 24. september blir vannet stengt mellom klokken 09:00 og 15:00. Det er viktig at det ikke brukes apparater som er avhengig av vanntilførsel i dette tidsrommet (oppvaskmaskin/vaskemaskin).

Vannet kan også bli stengt onsdag 25. september mellom 09:00 og 15:00 om rørlegger har behov for det.

Utbedring skal sikre stabil temperatur på varmevannet.

Se oppslaget her


23.september 2013

Problemer med varmtvann

Vi erfarer problemer med å få korrekt temperatur på varmevannet i borettslaget. Dette skyldes mest trolig en defekt blandeventil. Vi jobber med saken.


17.september 2013

Varsel om fjerning av sykkel!

Det er hengt opp lapper på alle syklene i sykkelparkeringen. Hvis ikke denne lappen er fjernet fra sykkelen innen 13. oktober 2013 vil låsen bli klippet og sykkelen fjernet fra sykkelparkeringen.


30.juli 2013

Ekstraordinær generalforsamling

2.august kl. 17:00 hos Tore Hartmann i L56.


22.juni 2013

Vellykket sommerfest i gården.

Hvis noen har noen bra bilder så send gjerne til admin@h4b.no


28.mai 2013

Sommerfest i gården

Vi skal ha sommerfest i gården den 8. juni kl. 18:00

Hensikten er å komme sammen i hygglige omgivelser å bli bedre kjent med andre i borettslaget. Alle i borettslaget er invitert.

Les Innbydelsen her

Du kan gjerne melde deg på ved å sende e-post til  admin@h4b.no

Husk å skrive navn, antall voksene og barn og leilighetsnummer på e-posten.


21.mai 2013

Hærverk 17.mai

Det ble tømt et pulverapparat i garasjeanlegget 17.mai. Pulveret er meget skadelig for biler.

Forholdet er politianmeldt

Les mer


21.mai 2013

Nøkkel funnet

henvendelse til styret@h4b.no


3.mai 2013

Protokoll fra årsmøtet

Protokoll fra årsmøtet er lagt under fanen "Om borettslaget"

Oppdaterte vedtekter etter årsmøtet finnes under samme fane.


23. april 2013

Oppstart fasadevask / maling

Bygårdsservice starter i dag jobben med fasadevask / maling. Det er planlagt å bli sluttført innen utgangen av juli 2013.

Jobben som skal gjøres er vask av fasadene i blokkene, maling av panel på yttervegger og balkonger der det finnes, maling av dører og vinduer, vask og olje terassegulv.

Det vil bli satt opp stilasjer og enkelte plasser vil de bruke lift for å utføre jobben.

Spørsmål om jobben kan rettes til Jørgen Indset på vedlikehold@h4b.no


22.april 2013

Husk årsmøtet torsdag den 25. april kl. 18:00

Ta med innkallingen.


13. april

OMPROGRAMMERING AV FJERNKONTROLLER

-Oppsamlingsheat

Alle fjernkontroller må omprogrammeres. De som ikke kunne være med på de forrige rundene kan få gjort dette mandag 15. april mellom klokken 19:30 og 20:00

Ta med fjernkontrollen og møt opp i garasjen!

Les oppslaget


2.april 2013

Nytt renholdsfirma

Fra 1.mars 2013 har vi byttet renhpldsfirma etter en anbudsrunde. Vi valgte Oslo Renhold.

Har du tilbakemeldinger på renholdet, ros eller ris, gi styret beskjed via styret@h4b.no


22.mars 2013

Omprogrammering av fjernkontrollene til garasjeporten!

Alle fjernkontroller må omprogrammeres. Det skjer i garasjen.

Lørdag 23.mars kl. 11:00 - 12:00, og

mandag 8.april kl. 19:30 - 20:30

Les oppslaget


12. mars 2013

Borettslaget søker nye styremedlemmer!

Valget skjer på årsmøte 25. april

Ta kontakt med valgkomiteen helst innen 8. april for mer info.

Les mer


15. februar 2013

Status dørlåser og porttelefon

Låsekasser har blitt skiftet i alle leiligheter. Vi har også gått over og skiftet de fleste låsekasser i fellesdører. Låsekasser som ikke har blitt skiftet har låsesmed gått over med smøring og justert.

Installasjon av porttelefon er nå ferdigstilt. Om du skulle erfare problemer meldes disse inn til vedlikehold@h4b.no


13. februar 2013

Lansering av hjemmeside

I dag 13. februar 2013 lanserer vi borettslagets egen hjemmeside. Når du leser dette har du funnet frem til siden. Lagre den i dine favoritter og gå regelmessig inn på den.


Hjemmesiden vil i stor grad erstatte oppslagstavlene i oppgangene og nyheter vil løpende legges inn. I tillegg vil du finne informasjon fra A til Å, beboerforum, vedtekter m.m. Gå selv videre inn på sidene og gjør deg kjent!


8. februar 2013

Ny renholdsavtale

Etter en anbudsrunde har styret valgt et nytt renholdsfirma til å vaske fellesområdene i borettslaget. Det nye firmaet heter Oslo Renhold og vil ta over renholdsarbeidet 1. mars 2013.


21. januar 2013

Oversikt navn på ringeklokker.

Linken er inaktiv


20.januar 2013

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Ordinær generalforsamling - Årsmøte 2013

Les mer


7.januar 2013

Utskifting av porttelefonanlegg i uke 3 og 4

I uke 3 og 4 vil porttelefonanlegget bli skiftet ut. Tirsdag 15. januar vil alle svarapparat inne i lelighetene i Heimdalsgata 4 og 8 bli skiftet ut. I Lakkegata 56 vil svarapparatene bli skiftet onsdag 16. januar.

Les mer


18. desember 2012

Porttelefonen skal skiftes ut i uke 3 og 4

Les mer

(Husk å bestille videosvarapparat før 7.januar, egenandel 3000,-)

 

21.oktober 2012

Dørlåser og porttelefon


24.april 2012

Nytt punkt i Husorden

På siste årsmøte den 24 april 2012 ble følgende punkt lagt til i husordenreglene:

§13 Lufting av husdyr

Det er ikke anledning til å lufte hunder eller andre husdyr i borettslagets

fellesområder. I det ligger det blant annet at det ikke er lov til å slippe husdyr løs i bakgården eller la dem gjøre fra seg på fellesområdene.


Skadedyr

Vi har i 2011 fått melding fra beboere som har observert rotter i bakgården. Vi har etter gjennomgang med tre leverandører, skrevet en avtale med ISS Skadedyrservice på dette området. Avtalen med ISS Skadedyrservice består av bekjempelse av rotter som var i bakgården og serviceavtale som består av vedlikehold og registrering av aktivitet i fire åtestasjoner plassert på hensiktsmessige plasser i borettslaget. Vi ser en positiv trend i dette da vi ikke har fått beskjed om observasjoner og aktiviteten i åtestasjonenen har minsket. Årsaken til dette problemet er i hovedsak beboere som har satt poser med søppel på grunnplan, og med dette ”matet” disse skadedyrene. Styret har vært i kontakt med beboere og følger opp at dette ikke gjentar seg.


Heisavtale

Borettslaget har etter at reklamasjonsperioden gikk ut valgt å velge bort ThyssenKrupp som serviceleverandør av heisvedlikehold. Etter flere år med det som styret føler er dårlig oppfølging, og stenging av heiser som følge av manglende vedlikehold etter inspeksjon av Oslo Kommune, valgte styret å sette ut dette på anbud. Valget falt på Schindler Stahl. Vi håper dette vil gi oss mer driftssikre heiser i årene fremover.


Reklamasjoner

Ved årsskiftet gikk reklamasjonsfristen mot utbygger ut, og styret sendte ut en anmodning til alle andelseiere om å melde inn problemer de måtte ha. Det førte til en del reklamasjoner og utbygger har nå utbedret de fleste av disse. Noen av kravene har blitt avvist fra utbygger på forskjellig grunnlag, som at de kun har reklamasjonsansvar mot første eier.

Borettslaget har klaget inn dørlåser og her nærmer vi oss en avslutning.


Farlig avfall

Vi hadde i fjor høst en uke hvor beboere kunne deponere farlig avfall i designerte beholdere utplassert av Oslo kommune. Dette mener vi er et godt tilbud og det vil bli vurdert et lignende tiltak i 2012.

 

Sykkelparkering

Sommeren 2011 satt styret i gang å rydde sykkelparkeringene for nedstøvede sykler som ikke var i bruk. Alle syklene ble merket og eiere fikk mulighet til ”avmerke” sin egen sykkel. ”x” sykler ble kjørt bort.


Radiatorer

I 2011 skal alle andelseiere ha fått tilbud om kontroll av sine radiatorer. Anlegget har også blitt innregulert på nytt og vi håper at dette nå skal fungere optimalt.


Husbråk

Styret har fulgt opp eiere og beboere med brev i forbindelse med husbråk.